Turun aluetoimitsija Antti Salonen vuorotteluvapaalle

Turun aluetoimiston toimitsija Antti Saloselle  on myönnetty vuorotteluvapaa ajaksi 1.9–31.12.2016. Sinä aikana ei hänen  Metalliliiton sähköpostiosoite eikä puhelinnumero toimi.

Vuorotteluvapaasijainen palkataan Helsinkiin, joten alueelle ei tänä aikana saada myöskään sijaista. Vaikuttajien asioissa kuitenkin voit olla yhteydessä seuraaviin henkilöihin:

 

Varsinais-Suomen puheenjohtaja, Jukka-Pekka Hiltunen, puh 045 264 0383

Metallin Turun aluetoimisto, Eveliina Korpela, puh 020 7741323

Metalliliiton liittosihteeri, Turja Lehtonen, puh  0400 535 616

Metallin koulutusasiantuntija, Timo Lehto puh 040 752 6318

 

Kevään liittokokouksessa valittiin Varsinais-Suomesta Metalliliiton hallintoon seuraavat henkilöt:

Liiton hallitukseen Jari Aalto                        puh 040 554 1259

Liiton valtuustoon Mauri Partanen              puh 040 556 0501

Liiton valtuustoon Marika Ilola                   puh 040 519 2277

Liiton valtuustoon Antero Palomäki             puh 040 701 8657

Edellä mainitut henkilöt ovat liiton jäsenten edunvalvojia ja heihin voi olla yhteyksissä, kun haluaa laittaa liiton hallinnolle terveisiä.