Vaaliteemat

Metallin Vaikuttajat – Sinun äänesi liitossa


Vaikuttajat on vaihtoehto

20150504 Karhula. Faruk Abu Taher, Jalotakka Oy, Kotka, Kaakkois-Suomi. kuva: juha metso

Haluatko ajatella itse ja sanoa mitä haluat? Metallin Vaikuttajissa saat, ja sinun sanasi viedään eteenpäin aina liittokokoukseen asti. Me ajamme edunvalvontaa jäsenten ehdoilla ja jokaisen vapautta vaikuttaa. Me esitämme vaihtoehtoja, jotka tuottavat paremman lopputuloksen. Metallin Vaikuttajat on sinun äänesi liitossa.

”Jokaista pitää kuunnella. Vapaus omaan mielipiteeseen on iso arvo. Metallin Vaikuttajissa se on mahdollista.”

Faruk Abu Taher
metallityöntekijä
Jalotakka Oy, Kotka


Metallin oltava palkkajohtaja

Karo Suoknuuti metallin ehdokkaana

Metalliteollisuus on suomalaisen vientiteollisuuden kärki, ja sen pitää näkyä myös metallityöntekijöiden palkoissa. Palkkataso vaikuttaa suoraan metallityön arvostukseen ja koulutukseen hakeutumiseen. Vain tasokkailla työehtosopimuksilla varmistetaan työn arvostus ja tulevaisuus. Vaadimme työsuhteita ja palkkoja, joilla tulee toimeen.

”Palkalla on tultava toimeen. Yhden työpaikan on riitettävä toimeentulon hankkimiseen.”

Karo Suoknuuti
pääluottamusmies
SSAB Europe Oy, Hämeenlinna


Viikko lisää vuosilomaa

24012015 - Oulainen - Kari Mehtälä SSAB Oulainen. Terävöitettävä käytettäessä. Kuva: Ari Mäkelä

Palkan lisäksi metallityöläiselle entistä tärkeämpää on oma vapaa-aika. Nykyisessä viiden viikon vuosilomassa lauantain laskeminen on muinaisjäänne, josta on aika luopua. Haluamme ansiotasoa alentamatta kuudennen vuosilomaviikon, joka muodostuu siitä, ettei lauantaita lasketa vuosilomapäiväksi. Riittävä loma takaa levon ja jaksamisen.

”Työelämässä tahti kiristyy koko ajan. Levon merkitys työssä jaksamiselle korostuu yhä enemmän. Viikko lisää vuosilomaa vähentää sairauspoissaoloja ja pidentää työuria.”

Kari Mehtälä
pääluottamusmies
SSAB Europe Oy, Oulainen


Nollatuntisopimukset on kiellettävä

Virva-Mari Rask

Työmarkkinoilla yhä useammalle työntekijälle tarjotaan nollatuntisopimusta, jossa ei ole määritelty viikoittaista vähimmäistyöaikaa. Nollatuntisopimukset siirtävät yrittäjäriskin työntekijälle ja vievät työntekijältä irtisanomissuojan ja mahdollisuuden sairauspäivärahaan. Vaadimme vakituisia työsuhteita, joilla tulee toimeen. Siksi nollatuntisopimukset tulee kieltää lailla ja alipalkkaus kriminalisoida.

”Ilman sovittuja työtunteja työntekijä on tyhjän päällä. Elämään ennakoitavuutta ja taloudellista turvaa – ei nollatuntisopimuksille!”

Virva-Mari Rask
koneenasentaja
Tampere


Työstä terveenä eläkkeelle

Vaalimainos Marianne Vallius, p. 044 345 5334

Hyvät työolosuhteet ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön parantavat oleellisesti työssä jaksamista. Turvallinen ja terveellinen työympäristö on myös tuottava. Työntekijän ikä ja työkyky on huomioitava yksilöllisillä työjärjestelyillä. Laadukas työterveydenhuolto on taattava jokaiselle työntekijälle. Oman ilmoituksen on riitettävä lyhyissä sairauspoissaoloissa.

”Työssä jaksamista ja työkyvyn säilymistä on tuettava työpaikoilla. Autetaan myös työyhteisössä toinen toistamme jaksamaan.”

Marianne Vallius
ajoneuvoasentaja
Veho Oy, Helsinki


Harmaa talous kuriin

20150508 Turku. Työsuojeluvaltuutettu Ari Rajamäki, Mayer Turku. Rajamäki kuvattu Turun telakalla Mein Schiff 4:n luovutuspäivänä. Ryhmäkuvissa mukana myös Juha Jormanainen (vas.) ja Seppo Vanni. Kuva: Vesa-Matti Väärä.

Harmaa talous ja talousrikollisuus eivät saa ottaa jalansijaa metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä.

”Harmaa talous on rikollisuutta, jonka kitkeminen on veronmaksajien, rehellisten yrittäjien ja palkansaajien etu. Harmaasta taloudesta hyötyvät syövät sinun leipääsi.”

Ari Rajamäki
työsuojeluvaltuutettu
Meyer Turku Oy


Vuokratyölle selkeät pelisäännöt

METALLILIITTO 20150511 KUrikka. Mari Mäkelä by Johannes Tervo

Vuokratyötä tulee käyttää vain lyhyissä ruuhkahuipuissa. Työnantajan velvollisuutta ottaa irtisanotut työntekijät takaisin ei saa kiertää vuokratyövoimalla. Tilaajayrityksen luottamusmiehen on voitava edustaa myös vuokratyöntekijöitä. Vuokratyöntekijöillä on oltava samat työehdot kuin tilaajayrityksen työntekijöillä.

”Vuokratyö ja epätyypilliset työsuhteet ovat siirtäneet yrittäjäriskin työntekijöille. Nyt vuokratyöläisen arki on riskipeliä. Reiluilla pelisäännöillä kaikki työsuhteet saadaan samanarvoisiksi.”

Mari Mäkelä
varasto-/lähettämötyöntekijä
Relicomp Oy, Kauhajoki