Liittokokous 2016

Liittokokousvaalit 2016

Metallityöväen Liiton liittokokous järjestetään sääntöjen mukaan joka neljäs vuosi. Seuraava, 22. liittokokous järjestetään 22.–25.5.2016 Tampereella.

Liittokokoukseen kokousedustajat valitaan suhteellisella vaalilla. Ehdokkaan asettaa valitsijayhdistys, jotka muodostavat vaaliliittoja. Ehdokas voi olla vain yhden vaaliliiton listoilla. Metallin Vaikuttajat on Metalliliiton vasemmiston ja sitoutumattomien vaaliliitto.

Liittokokousvaalien ennakkoäänestys järjestetään sähköisenä vaalina 18.–28.3.2016 ja postiäänestyksenä 18.3.–1.4.2016. Varsinainen vaali järjestetään 10.–12.4.2016.

Vuoden 2012 vaaleissa äänesti 44,1 prosenttia äänioikeutetuista Metallin jäsenistä. Metallin Vaikuttajat -vaaliliitto sai äänistä 36,6 prosenttia.

Vaalit ovat samalla myös Metallityöväen työttömyyskassan edustajiston vaalit, joissa valitaan edustajat kassan edustajiston kokoukseen.

Liittokokous päättää liiton toiminnan suurista linjoista seuraavaksi nelivuotiskaudeksi sekä valitsee liiton puheenjohtajan ja liittosihteerin sekä muut liittohallituksen jäsenet. Lisäksi liittokokous valitsee jäsenet liittovaltuustoon.

Liittohallitus hoitaa liiton hallituksena liiton asioita. Liittovaltuusto on liittokokousten välillä liiton korkein päättävä elin.