Harmaa talous kuriin

Harmaa talous ja talousrikollisuus eivät saa ottaa jalansijaa metalliteollisuudessa. Valvontaa on lisättävä ja rangaistuksia on kovennettava. Aluehallintavirastojen toimintaedellytyksiä on parannettava ja ay-liikkeen on saatava kanneoikeus. Työpaikan luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun on saatava tiedot kaikista työpaikalla työskentelevistä työntekijöistä.

”Harmaa talous on rikollisuutta, jonka kitkeminen on veronmaksajien, rehellisten yrittäjien ja palkansaajien etu. Harmaasta taloudesta hyötyvät syövät sinun leipääsi.”

Ari Rajamäki
työsuojeluvaltuutettu
Meyer Turku Oy

Kerro kavereille...
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone